SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov

 04.06.2020

Chatky pod Merkurom

1.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/53 a 555/54

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok parc. č. 555/53 o výmere: 55 m2 zastavaná plocha a novovytvorený pozemok parc. č. 555/54 o výmere 142 m2 ostatná plocha KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. č. 46053328-9/2020, zo dňa 17.01.2020, Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 17.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 3.2.2020, pod. č.: G1-38/2020.

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Mgr. Ivor Kundrik ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/53

Geometrický plán TU

2.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č. 555/55 a 555/56

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 25/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/55 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/56 o výmere 290 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-9/2020, zo dňa 17.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 17.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 3.2.2020, pod. č.: G1-38/2020, 

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Ing. Lukáš Frendák ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/55

Geometrický plán TU

3.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č. 555/45 a 565/46

Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 26/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/45 o výmere 53 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/46 o výmere 68 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-7/2020, zo dňa 16.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 16.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 11.2.2020, pod. č.: G1-37/2020, 

Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Václav Dzurinka ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/45

Geometrický plán TU

4.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/57 a 555/58

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 27/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/57 o výmere 57 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/58 o výmere 161 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-11/2020, zo dňa 20.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 20.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 30.1.2020, pod. č.: G1-39/2020, 

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Zdeno Hudák ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/57

Geometrický plán TU

5.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/64 a 555/65

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 28/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/64 o výmere 56 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/65 o výmere 140 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-14/2020, zo dňa 21.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 21.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 30.1.2020, pod. č.: G1-41/2020

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Ján Špivák ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/64

Geometrický plán TU

6.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/43 a 555/44

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 29/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/43 o výmere 57 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/44 o výmere 114 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-6/2020, zo dňa 16.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 16.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 29.1.2020, pod. č.: G1-36/2020,  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Mgr. Katarína Marcinová ako majiteľka  rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/43

Geometrický plán TU

7.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/47 a 555/48

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 30/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/47 o výmere 55 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/48 o výmere 119 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-9/2020, zo dňa 17.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 17.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 3.2.2020, pod. č.: G1-38/2020,  

  Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Mgr. Art. Dominika Výrostek Misárová  ako majiteľka  rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/47

Geometrický plán TU

8.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/49 a 555/50

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 31/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/49 o výmere 55 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/50 o výmere 204 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-9/2020, zo dňa 17.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 17.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 3.2.2020, pod. č.: G1-38/2020,  

   Budúcimi nájomcami nehnuteľnosti majú byť:  Albína Zeleňáková a Vladimír Zeleňák  ako majitelia  rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/49

Geometrický plán TU

9.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/51 a 555/52

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 32/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/51 o výmere 64 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/52 o výmere 172 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-9/2020, zo dňa 17.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 17.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 3.2.2020, pod. č.: G1-38/2020,  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Mgr. Miloš Tkáč ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/51

Geometrický plán TU

10.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/59, 555/60 a 555/61

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 33/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/59 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/60 o výmere 107 m2 (ostatná plocha) a p.č. 555/61 o výmere 45 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-12/2020, zo dňa 20.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 20.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 11.2.2020, pod. č.: G1-40/2020,  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Michal Polák ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/59

Geometrický plán TU

11.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/62 a 555/63

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 34/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/62 o výmere 56 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/63 o výmere 178 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-13/2020, zo dňa 21.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 21.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 18.2.2020, pod. č.: G1-41/2020,  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť: František Prokopovič ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/62

Geometrický plán TU

12.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/75 a 555/76

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 35/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/75 o výmere 58 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/76 o výmere 114 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-23/2020, zo dňa 27.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 27.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 11.2.2020, pod. č.: G1-70/2020,  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Milan Tarkovič ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/75

Geometrický plán TU

13.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/81 a 555/82

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 36/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/82 o výmere 78 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/81 o výmere 131 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-64/2020, zo dňa 7.4.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jozef Fencák, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 7.4.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 22.4.2020, pod. č.: G1-219/2020,  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Veronika Sninská ako majiteľka rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/82

Geometrický plán TU

14.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/73 a 555/74

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 37/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/73 o výmere 58 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/74 o výmere 86 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-21/2020, zo dňa 27.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 27.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 11.2.2020, pod. č.: G1-69/2020,  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Dezider Schuller ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/82

Geometrický plán TU

15.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/71 a 555/72

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 38/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/71 o výmere 45 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/72 o výmere 117 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-20/2020, zo dňa 28.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 28.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 10.2.2020, pod. č.: G1-68/2020. 

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Mirko Husťak ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/71

Geometrický plán TU

16.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/77 a 555/78

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 39/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/77 o výmere 60 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/78 o výmere 96 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-29/2020, zo dňa 11.2.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 11.2.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 20.2.2020, pod. č.: G1-91/2020.

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Jozef Kužma ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/77

Geometrický plán TU

17.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/79 a 555/80

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 40/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/79 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/80 o výmere 90 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-55/2020, zo dňa 23.3.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 23.3.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 20.4.2020, pod. č.: G1-182/2020.  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Emil Kužma ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/79

Geometrický plán TU

18.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/69 a 555/70

Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 41/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/69 o výmere 58 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/70 o výmere 80 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-22/2020, zo dňa 27.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 27.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 10.2.2020, pod. č.: G1-67/2020.  

Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Ladislav Andrejco ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/69

Geometrický plán TU

19.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/67 a 555/68

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 42/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. 555/67 o výmere 51 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/68 o výmere 71 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-19/2020, zo dňa 28.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 28.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 19.2.2020, pod. č.: G1-66/2020

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Valéria Lučkaničová ako majiteľka rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/68

Geometrický plán TU

20.

Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/28 a 555/66

   Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 43/2020 zo dňa 15.5.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

   Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok, p.č. p.č. 555/28 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/66 o výmere 77 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, podľa nového stavu usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 46053328-18/2020, zo dňa 28.1.2020, vyhotovený vyhotoviteľom Ing. Jaroslav Zuza, autorizačne overil: Ing. Jozef Fencák dňa 28.1.2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 19.2.2020, pod. č.: G1-65/2020.  

   Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Ladislav Čornanič ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/28

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >