SlovenskýEnglish

Organizačná štruktúra

Referát miestnych daní a poplatkov

Bc. Emília Gombošová
Č.t.: 056/6492 117

Referát vnútorného poriadku, stavebného poriadku

Mgr. Vladimíra Ficová
Č.t.: 056/6492117

Referát predškolské zariadenie

Riaditeľka MŠ: Beáta MIHAĽOVÁ
Učiteľka MŠ:  Mgr. Iveta KOBOVÁ
Č.t.: 056/6492117

Referát hlavný kontrolór obce

Ing. Roman Oklamčák