Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Kontakty

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujte na č.t. +421 918 693 867 

Toto webové sídlo www.kaluza.sk spravuje Obec Kaluža je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kaluža

Adresa:
Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža

IČO: 00325295

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 404
Rozloha: 989 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1336

Všeobecné informácie: urad@kaluza.sk

č.t. +421 918 693 867 

Starosta:

Jozef FIC 

Tel.: +421 905 924 053

Referenti:

Mgr. Vladimíra FICOVÁ:
Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: sekretariat@kaluza.sk

podateľňa, evidencia denného programu starostu obce, stavebné konanie, evidencia súpisných čísel, evidencia obyvateľov, voličské zoznamy, overovanie podpisov a listín, evidencia petícií a sťažností, vysielanie v miestnom rozhlase

Ekonomické: 

Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: ekonomicke@kaluza.sk

finančné účtovníctvo, rozpočet obce, dodávateľské a odberateľské faktúry, personalistika a mzdy, sociálna starostlivosť, školstvo

Bc. Emília GOMBOŠOVÁ:

Tel.: +421 56 6492 117

E-mail: dane@kaluza.sk

pokladňa, evidencia podnikateľských aktivít, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, daň z ubytovania 

Ing. Jana MACEJKOVÁ

Tel.: +421 56 6492 117

E-mail: dane@kaluza.sk

evidencia podnikateľských aktivít, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, agenda ochrany a tvorby životného prostredia, evidencia výrubu stromov, nájomné zmluvy, kúpne zmluvy

Kompetencie:
Obec Kaluža je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kaluža je zriadený na Obecnom úrade v Kaluži.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

e-mail: info@webex.sk

Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce