SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  16. JÚL 2024
  dnes
 • Sklo
  16. JÚL 2024
  dnes
 • Zber olejov
  16. JÚL 2024
  dnes
 • Nebezpečný odpad
  16. JÚL 2024
  dnes
KALUŽA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC KALUŽA

Obec Kaluža leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny, 10 kilometrov severovýchodne od okresného sídla Michalovce, na južnom úpätí Vihorlatu, ktorý sa znižuje do Podvihorlatskej priekopovej prepadliny, ktorú dnes zapĺňa Zemplínska šírava.

Na západe sa nachádza Senderov, na severe pohorie Kyjov, na východe Klokočov. Južne sa nachádzajú pôvodné Blatá, ktoré dnes zaliala Zemplínska šírava. Obcou preteká regulovaný potok, ktorý obec delí na dve ulice. Kataster celej obce má rozlohu 993 ha, z toho je 136 poľnohospodárskej pôdy, 522 ha lesa. Intravilán obce má rozlohu 49 ha, z čoho zastavanú plochu tvorí 24 ha.