Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Dokumenty

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJúCEJ BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V KALUŽI VRÁTANE ZATEPĽOVANIA 

Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania

Hlavná aktivita: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži vrátane zatepľovania.

Vzhľadom k charakteru projektu rekonštrukcie verejnej budovy v obci za účelom napĺňania zadefinovanej hlavnej aktivity Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom tepelnotechnickej obnovy objektu a znižovania energetickej náročnosti navrhujeme realizovať nasledovné:

- vytvorenie zateplenia na fasáde objektu s vylepšením tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií

- zníženie tepelných strát

- odstránenie systémových porúch na stavbe

- zlepšenie architektonického vzhľadu budovy

- vylepšenie životnosti stavby - ochrana obvodových nosných konštrukcií stavby

- zateplenie strechy

- návrh nového systému vykurovania

- realizácia fotovoltaickej elektrárne

Realizácia projektu prispieva k naplneniu horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj v ekonomickej, sociálnej aj v environmentálnej zložke.

1. Ekonomická zložka – realizácia projektu prispeje k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov súvisiacich s prevádzkou projektom dotknutých .

2. Sociálna zložka – realizácia projektu prispeje výraznou mierou k zlepšeniu kvality života v obci a zlepšeniu podmienok kultúrneho vyžitia obyvateľov obce a priľahlého regiónu a rozvoja inklúzie MRK a ostatných znevýhodnených skupín obyvateľstva.

3. Environmentálna zložka – realizácia navrhovaných energetických opatrení projektu významnou mierou eliminuje negatívny vplyv súčasnej prevádzky verejných budov na životné prostredie.

Infoúrad

Úradne hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce