SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Obec Kaluža je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Adresa:

Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža