SlovenskýEnglish

Geografia a demografia

Obec Kaluža leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny, 10 kilometrov severovýchodne od okresného sídla Michalovce, na južnom úpätí Vihorlatu, ktorý sa znižuje do Podvihorlatskej priekopovej prepadliny, ktorú dnes zapĺňa Zemplínska šírava.

Na západe sa nachádza Senderov, na severe pohorie Kyjov, na východe Klokočov. Južne sa nachádzajú pôvodné Blatá, ktoré dnes zaliala Zemplínska šírava. Obcou preteká regulovaný potok, ktorý obec delí na dve ulice. Kataster celej obce má rozlohu 993 ha, z toho je 136 poľnohospodárskej pôdy, 522 ha lesa. Intravilán obce má rozlohu 49 ha, z čoho zastavanú plochu tvorí 24 ha.

Nadmorská výška je 120 metrov nad morom v strede obce a 106 až 820 v chotári.

Dnes má obec 145 domov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011:

Obyvateľov celkom: 358 ( muži: 183, ženy 175)

Vek 0 – 14: 44 (muži: 32, ženy 12)

 • Muži 15 – 59: 130
 • Ženy 15 – 54: 109
 • Muži 60+: 21
 • Ženy 55+: 54

Národnosť obyvateľstva

 • slovenská: 328
 • ukrajinská: 1
 • rusínska: 2
 • nezistená: 27

Náboženské vyznanie

 • Rímsko – katolícka cirkev: 78
 • Gréckokatolícka: 200
 • Pravoslávna: 6
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 5 
 • Cirkev bratská: 4
 • Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 1
 • Iné: 1
 • Bez vyznania: 30
 • Nezistené vyznanie: 33