SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Contact

This website www.kaluza.sk is operated by the Municipality of Kaluža and is processed in compliance with current legislation, web content accessibility guidelines under Schedule No. 1 of the Decree on Standards for Information Systems in Public Administration (effective from 01 October 2008, issued in the Financial Bulletin of the Ministry of Finance of the Slovak Republic No. 9/2008).

Web content administrator

Municipality of Kaluža

Municipal Office:

Municipality of Kaluža 
Kaluža 4
072 36 Kaluža

Company identification number (IČO): 00325295

Autonomous regions of: Košický
District: Michalovce
Region: Zemplín
Number of inhabitants: 404
Area: 989 ha
First written records: in the year 1336


General information:
Email: urad@kaluza.sk
Tel.: +421 918 693 867

Mayor: Jozef FIC
Tel.: +421 905 924 053

Referents:

Mgr. Vladimíra FICOVÁ:
Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: sekretariat@kaluza.sk

podateľňa, evidencia denného programu starostu obce, stavebné konanie, evidencia súpisných čísel, evidencia obyvateľov, voličské zoznamy, overovanie podpisov a listín, evidencia petícií a sťažností, vysielanie v miestnom rozhlase

Economic: 

Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: ekonomicke@kaluza.sk

finančné účtovníctvo, rozpočet obce, dodávateľské a odberateľské faktúry, personalistika a mzdy, sociálna starostlivosť, školstvo

Bc. Emília GOMBOŠOVÁ
Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: dane@kaluza.sk

pokladňa, evidencia podnikateľských aktivít, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, daň z ubytovania 

Ing. Jana MACEJKOVÁ
Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: dane@kaluza.sk

evidencia podnikateľských aktivít, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, agenda ochrany a tvorby životného prostredia, evidencia výrubu stromov, nájomné zmluvy, kúpne zmluvy


Competence:
The Municipality of Kaluža is an independent territorial, autonomous and administrative unit of the Slovak Republic, exercising its autonomous competence independently (Act of the National Council of the Slovak Republic No. 369/1990 Coll. on Municipal Establishment). 

The seat of the Construction Authority for the Municipality of Kaluža at the Municipal Office in: Kaluža

Technical operator of website:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk