25. 08. 2016
   
Písmo
image image
Živá panoráma Prezrite si živú panorámu Zemplínskej šíravy. Exkluzívne iba na našej stránke! Kliknite na tlačidlo vpravo.
TIC Prehľad o všetkom čo sa deje v okolí počas turistickej sezóny získate keď navštívite naše Turisticko informačné centrum!

Obec Kaluža

Výberové konanie

Obec Kaluža podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kaluža

pdf_button Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kaluža - kompletné znenie výzvy

Zverejnené 25. júla 2016


 

 

Retro leto 2016

 

Retro leto 2016

 

5. Medzinárodné stretnutie motorových paraglidistov


Kaluža 2016 - Zemplínska šírava

 

a retro motoparagliding

 

Leto s červeným muškátom

Súťaž o najkrajšiu muškátovú výzdobu

muskat

 

Prerušenie distribúcie elektriny

 

 z dôvodu plánovaných prác na zariadení  nízkeho napätia dňa:

24. júna 2016 v čase od 12:30 hod do 17:00 hod

odberné miesto Medvedia hora - Zemplínska šírava

pozri TU

a

z dôvodu plánovaných prác na zariadení  vysokého napätia dňa:

27. júna 2016 v čase od 7:50 hod do 17:50 hod

odberné miesto Medvedia hora - Zemplínska šírava

pozri TU

a

z dôvodu plánovaných prác na zariadení  vysokého napätia dňa:

28. júna 2016 v čase od 7:20 hod do 17:20 hod

odberné miesto Medvedia hora - Zemplínska šírava

pozri TU

 
 

Kamerový systém

Obec Kaluža sa v roku 2011 a 2012 aktívne zapojila do boja proti kriminalite vo svojom katastrálnom území. Z finančných prostriedkov Obvodného úradu Košice z programu 06C- ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a mejtku podľa uznesenia rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 6/2001 vybudovala a rozšírila kamerový systém obce Kaluža.


 

Obec Kaluža - Živá panoráma

Obec Kaluža - bazén

Obec Kaluža - ubytovanie

Obec Kaluža - Liturgický kalendársocialny-podnik-menu