28. 02. 2017
   
Písmo
image image image
Živá panoráma Prezrite si živú panorámu Zemplínskej šíravy. Exkluzívne iba na našej stránke! Kliknite na tlačidlo vpravo.
Sound of Summer DAVID KOLLER a RYTMUS spolu na jednom pódiu? Áno! Ďalej účinkujú: Marián Čekovský, Chiki Liki Tu A, Heľenine oči, Oldies párty rádia VIVA + Prekvapenie.
TIC Prehľad o všetkom čo sa deje v okolí počas turistickej sezóny získate keď navštívite naše Turisticko informačné centrum!

Obec Kaluža

Pozvánka

Kalužská fašiangová tancovačka

 

pozvnka

Pozvánka TU

 

Oznámenie

Oznámenie

Hepatitída

V súvislosti s výskytom ochorení na vírusovú Hepatitídu typu A v okrese Michalovce a Sobrance na základe odporúčania MUDr. Janky Staškovej, regionálnej hygieničky Regionálneho úradu ver ejného zdravotníctva Michalovce a v súlade s pokynom Ing. Mariána Valentoviča, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava bude pozastavená povinnosť preukazovania hľadania si zamestnania a ďalších kontaktov s uchádzačmi o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany v období od 26. septembra 2016 do 16. októbra 2016.

 

Preventívna zubná prehliadka

 Samosprávny kraj na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určuje v rámci kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti, pričom  obec Kaluža spadá pod zdravotný obvod stomatologickej ambulancie v rámci Zdravotného strediska Vinné, ktorá je vo zmluvnom vzťahu so všetkými súčasne existujúcimi zdravotnými poisťovňami, teda ošetrenie pre  pacientov je sčasti hradené zdravotnou poisťovňou.  V súlade so zákonom 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, §3 ods. 4: "Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára." Do dnešného dňa evidujeme v našej zdravotnej dokumentácii množstvo pacientov s trvalým bydliskom vo Vašej obci,  ktorí v tomto kalendárnom roku doposiaľ neabsolvovali preventívnu prehliadku. Z uvedeného  vyplýva, že pacientom evidovaným u nás, v prípade absencie preventívnej prehliadky od nového roka zaniká nárok na úhradu za ošetrenie na základe verejného zdravotného poistenia počas celého nasledujúceho kalendárneho roka u akéhokoľvek poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti!

Z dôvodu zabezpečenia dostatku voľných termínov pre všetkých pacientov, neodporúčame nechávať si absolvovanie prehliadky ku koncu roka na poslednú chvíľu, ale aby sa dostavili už v jesenných mesiacoch.

Objednať sa je možné na tel. čísle 056/ 64 92 784, v rámci ordinačných dní, ktoré sú: pondelok, utorok, streda.
MUDr. Ivačo, zubná ambulancia Vinné

 

 
 

Kamerový systém

Obec Kaluža sa v roku 2011 a 2012 aktívne zapojila do boja proti kriminalite vo svojom katastrálnom území. Z finančných prostriedkov Obvodného úradu Košice z programu 06C- ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a mejtku podľa uznesenia rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 6/2001 vybudovala a rozšírila kamerový systém obce Kaluža.


 

Obec Kaluža - Živá panoráma

Obec Kaluža - bazén

Obec Kaluža - ubytovanie

Obec Kaluža - Liturgický kalendár



socialny-podnik-menu