22. 10. 2014
   
Písmo
image image image image
Oznámenie o doručení písomnosti   Ohlasovňa pobytov Obce Kaluža v zmysle  § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že Marek Čuchran, nar. 25.3.1980, bytom Kaluža
má na Obecnom úrade Kaluža uloženú  poštovú doporučenú zásielku.
 Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na OcÚ v termíne do 14. novembra 2014. Dátum zverejnenia: 22. október 2014    
Živá panoráma Prezrite si živú panorámu Zemplínskej šíravy. Exkluzívne iba na našej stránke! Kliknite na tlačidlo vpravo.
TIC Prehľad o všetkom čo sa deje v okolí počas turistickej sezóny získate keď navštívite naše Turisticko informačné centrum!

Obec Kaluža

Voľby

 volby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

Vyhlásenie kandidatúry

Na starostu obce:

Na poslancov obce:

 


 

 

 

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Ohlasovňa pobytov Obce Kaluža v zmysle  § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že

Marek Čuchran, nar. 25.3.1980, bytom Kaluža

má na Obecnom úrade Kaluža uloženú  poštovú doporučenú zásielku.

 Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na OcÚ v termíne do 14. novembra 2014.

Dátum zverejnenia: 22. október 2014


 

 

 
 

Bazén

 

V Kaluži sa nachádza neplavecký bazén, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2003.

Bazén má dĺžku 112 m, šírku 12 m a hĺbku 1,2 m. Nachádzajú sa tu aj 2 detské bazény s hĺbkou 0,4 m. Voda v bazéne je z vlastných obecných zdrojov - studní.

Cenník pre sezónu 2014
Denný vstup do bazéna pre osoby staršie ako 6 rokov - pondelok - štvrtok: 2,50 €

Denný vstup do bazéna pre osoby staršie ako 6 rokov - piatok, sobota a nedeľa: 3,00 €

Vstup do bazénu po 16. hodine: 2,00 €

V areáli bazénu môžete využívať bezdrôtový internet zadarmo!
wifi-zone


 

Kamerový systém

Obec Kaluža sa v roku 2011 a 2012 aktívne zapojila do boja proti kriminalite vo svojom katastrálnom území. Z finančných prostriedkov Obvodného úradu Košice z programu 06C- ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a mejtku podľa uznesenia rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 6/2001 vybudovala a rozšírila kamerový systém obce Kaluža.


 

Obec Kaluža - Živá panoráma

Obec Kaluža - bazén

Obec Kaluža - ubytovanie

Obec Kaluža - Liturgický kalendársocialny-podnik-menu