17. 09. 2014
   
Písmo
image image image image
Oznámenie o doručení písomnosti   Ohlasovňa pobytov Obce Kaluža v zmysle  § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že Terézia Gombitová,  nar. 1. novembra 1967, bytom Kaluža má na Obecnom úrade Kaluža uloženú  poštovú zásielku doporučenú, do vlastných rúk z Krajského súdu v Bratislave.  Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín na OcÚ v termíne do 19. mája 2014. Dátum zverejnenia: 29. apríl 2014    
Živá panoráma Prezrite si živú panorámu Zemplínskej šíravy. Exkluzívne iba na našej stránke! Kliknite na tlačidlo vpravo.
TIC Prehľad o všetkom čo sa deje v okolí počas turistickej sezóny získate keď navštívite naše Turisticko informačné centrum!

Obec Kaluža

Paragliding

 

Medzinárodné stretnutie motorových paraglidistov


Kaluža 2014 - Zemplínska šírava

paragliding

 

 

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 z dôvodu plánovaných prác na zariadení  vysokého napätia v dňoch:

17. júna 2014 v čase od 8:30 hod do 17:30 hod

18. júna 2014 v čase od 8:00 hod do 17:30 hod

rekreačné chaty v časti Kamenec


 

 

 

Bazén

 

V Kaluži sa nachádza neplavecký bazén, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2003.

Bazén má dĺžku 112 m, šírku 12 m a hĺbku 1,2 m. Nachádzajú sa tu aj 2 detské bazény s hĺbkou 0,4 m. Voda v bazéne je z vlastných obecných zdrojov - studní.

Cenník pre sezónu 2014
Denný vstup do bazéna pre osoby staršie ako 6 rokov - pondelok - štvrtok: 2,50 €

Denný vstup do bazéna pre osoby staršie ako 6 rokov - piatok, sobota a nedeľa: 3,00 €

Vstup do bazénu po 16. hodine: 2,00 €

V areáli bazénu môžete využívať bezdrôtový internet zadarmo!
wifi-zone


 
 
 

Kamerový systém

Obec Kaluža sa v roku 2011 a 2012 aktívne zapojila do boja proti kriminalite vo svojom katastrálnom území. Z finančných prostriedkov Obvodného úradu Košice z programu 06C- ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a mejtku podľa uznesenia rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 6/2001 vybudovala a rozšírila kamerový systém obce Kaluža.


 

Voľby

 volby

Voľby do Európskeho parlamentu 2014:

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Obec Kaluža podľa § 20 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov oznamuje, že Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia dňa 24. mája 2014 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod.

Miestom konania volieb je Kultúrny dom Kaluža, Kaluža 4 pre voličov oprávených voliť v Obci Kaluža.

V Kaluži, dňa 1. apríla 2014


 

Výsledky volieb Prezidenta 2014:

 1. Gyula Bárdos                                                   2
 2. Jozef Behýl, Mgr.                                             0
 3. Ján Čarnogurský, JUDr.                                   2
 4. Robert Fico, doc. JUDr., CSc.                         65
 5. Viliam Fischer, prof. MUDr., CSc., FICS         0
 6. Pavol Hrušovský, JUDr.                                  11
 7. Ján Jurišta, PhDr.                                             3
 8. Andrej Kiska, Ing.                                           39
 9. Milan Kňažko                                                  10
 10. Stanislav Martinčko                                         0
 11. Milan Melník, prof. RNDr., DrSc.                     0
 12. Helena Mezenská, Mgr.                                   4
 13. Radoslav Procházka, JUDr. PhD.                   44
 14. Jozef Šimko, JUDr.                                           0                                                                      

pdf button Zoznam kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja 2013

pdf button Zoznam kandidátov na poslancov Košického samosprávneho kraja 2013

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010


 

 

 

Obec Kaluža - Živá panoráma

Obec Kaluža - bazén

Obec Kaluža - ubytovanie

Obec Kaluža - Liturgický kalendársocialny-podnik-menu