Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 •  

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie k zákazke:  "Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža"

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania "Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža" TU

V Kaluži, dňa 29. januára 2021

Prílohy k verejnému obstarávaniu:

Výzva na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2: Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky

Príloha č. 3: Zadanie / výkaz výmer

Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 5: Projektová dokumentácia

V prípade záujmu účasti a predloženia ponuky na predmetnú zákazku od záujemcov, ktorí sa o predmetnej zákazke dozvedeli prostredníctvom zverejnenia na webovej stránke obce, prosíme kontaktovať splnomocnenú osobu pre VO v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, aby sme predmetného záujemcu dopozvali (zaregistrovali) do súťaže, nakoľko súťaž je plne elktronická realizovaná v systéme ERANET.

 V Kaluži, 18. februára 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie k zákazke: Kaluža - letný bazén: "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a elektrických rozvodov v rekreačnom stredisku Kaluža.

Prílohy k verejnému obstarávaniu:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky

Príloha č. 3 Výkaz výmer (NN rozvody)

Príloha č. 3 Výkaz výmer (vonkajšie osvetlenie)

Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 5 Technická správa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby: „Zemplínska cyklomagistrála v katastri obce Kaluža.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Príloha č. 3 - Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Multifunkčné ihrisko

    Obec Kaluža zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu Multifinkčného

    Infoúrad

    Úradne hodiny

    V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

    Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
    Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
    Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
    Štvrtok: nestránkový deň
    Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

    Kalendár

    Kalendár zvozu odpadu

    Územný plán obce

    Územný plán obce