SlovenskýEnglish

Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža

 18.02.2020

Verejné obstarávanie k zákazke:  "Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža"

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania "Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža"

V Kaluži, dňa 29. januára 2021

V prípade záujmu účasti a predloženia ponuky na predmetnú zákazku od záujemcov, ktorí sa o predmetnej zákazke dozvedeli prostredníctvom zverejnenia na webovej stránke obce, prosíme kontaktovať splnomocnenú osobu pre VO v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, aby sme predmetného záujemcu dopozvali (zaregistrovali) do súťaže, nakoľko súťaž je plne elktronická realizovaná v systéme ERANET.

 V Kaluži, 18. februára 2020