SlovenskýEnglish

Výzva na údržbu a vyčistenie pozemku

 20.05.2019

OBEC KALUŽA SI VÁS TÝMTO DOVOĽUJE VYZVAŤ NA POKOSENIE POZEMKOV A TRÁVNATÝCH PLÔCH VO VAŠOM VLASTNÍCTVE, SPOLUVLASTNÍCTVE, RESP. V UŽÍVANÍ.

Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,

Obec Kaluža, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na údržbu a pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, resp. v užívaní.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka v termínoch máj - jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Upozorňujeme vás, že vlastníkovi, ktorý sa nestará o svoj pozemok, hrozí zo strany Obvodného pozemkového úradu pokuta do výšky 330 eur.

Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase nedostatky z Vašej strany odstránite.

Výzva TU


1 2 3 4 >