SlovenskýEnglish

VÝZVA K OPATRNOSTI POČAS LTS

 01.07.2020

Vážení návštevníci rekreačnej oblasti Zemplína.

„Zemplínska šírava a Vinianske jazero patria počas letnej turistickej sezóny k vyhľadávaným a často navštevovaným rekreačným oblastiam. V  súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 je veľká pravdepodobnosť, že turisti budú tento rok dovolenkovať na Slovensku, takže Zemplínska šírava a Vinianské jazero určite nebudú výnimkou, ale naopak, budú lákať nielen rodiny s deťmi.

Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach vyzýva všetkých návštevníkov a  rekreantov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri ochrane svojho majetku, osobných dokladov, vecí a cenností, ktoré by nemali byť ponechávané bez dozoru v autách, stanoch, či na pláži. Zároveň je dôležité pri odchode z  chatiek, hotelov, či ubytovní skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie dverí.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach v neposlednom rade  upozorňuje rekreantov, aby na parkovanie vozidiel využívali osvetlené a podľa možnosti platené parkoviská, nikdy nie tmavé a odľahlé miesta.

Dodržaním týchto zásad a upozornení je možné predísť rôznym situáciám, ktoré by mohli pobyt a rekreáciu na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere znepríjemniť.“

1 2 3 4 >