SlovenskýEnglish

Dôležité upozornenie

 08.01.2019

Občan, ktorý v roku 2018 získal do osobného vlastníctva nehnuteľnosť (dom, pozemok) je povinný do 31. januára 2019 podať daňové priznanie.

Občan, ktorý v roku 2018 predal  nehnuteľnosť (dom, pozemok) je takisto povinný podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na pozostalých po nebohom vlastníkovi.

Občan, ktorý vlastní psa a v minulom roku nepodal daňové priznanie je povinný do 31. januára 2019 podať daňové priznanie za psa. V prípade úhynu psa je občan povinný podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti na daň za psa.

Majiteľ nehnuteľnosti je povinný do 31. januára 2019 splniť si oznamovaciu povinnosť na poplatok za vývoz TKO (komunálny odpad), t.j. oznámiť počet osôb žijúcich v domácnosti k 1. januáru 2019. V tomto termíne je možné uplatniť si aj úľavu od poplatkovej povinnosti.


1 2 3 4 >