SlovenskýEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 16.10.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

1. v y h l a s u j e
voľby doorgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a
2. u r ču j e
a) podľa § 20 ods. 2 písm.a) a ods. 3 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 4. apríla 2020,
b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Úplné znenie rozhodnutia TU

1 2 3 4 >