Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Pozvánka

 20.10.2020

Pozývame vás na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020 uskutoční dňa 23. októbra 2020 o 16:30 hod v Kultúrnom dome Kaluža

Program:
1. Úvodné náležitosti
    a. Otvorenie zasadnutia
    b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    c. Oznámenie výsledkov voľby starostu
    d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
    e. Zloženie sľubu poslanca, ktorý zaujme miesto v obecnom zastupiteľstve
    f. Vystúpenie starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Menovanie zástupcu starostu
5. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
6. Určenie platu starostu obce
7. Určenie starostu obce Kaluža zastupovať obec v Zemplínskej oblastnej organizácii cestovného ruchu.
8. Informácia o plnení uznesení
9. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
11. Stanovisko HK k návratnej finančnej výpomoci
12. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
13. Schválenie úpravy VZN o miestnej dani za ubytovanie
14. Schválenie úpravy VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
15. Schválenie VZN o verejnom poriadku
16. Výzva na nabíjacie stanice pre elektromobily
17. Zhodnotenie LTS 2020
18. Dar obci – posilňovacie zariadenia
19. Zmluva o dielo v rámci VO na realizáciu projektu „Kaluža – letný bazén: rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a elektrických rozvodov v rekreačnom stredisku Kaluža.“
20. Predaj, prenájom pozemkov, vecné bremená
21. Diskusia
22. Záver

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Infoúrad

Úradne hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce