SlovenskýEnglish

Rok 2021

Žiadateľ: Obec Kaluža
Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej komunikácie
Číslo zmluvy o regionálny príspevok: 127/2021
Celkový rozpočet projektu: 19 250,00 €
Schválená výška príspevku: 19 250,00 €
Akčný plán rozvoja okresu Michalovce:
Prioritná os: 
C. Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie: C.3 Budovanie cyklotrás, turistických chodníkov a pobytových miest v prírode

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program najmenej rozvinutých okresov