SlovenskýEnglish

Rok 2015

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kaluža

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Miesto realizácie: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Michalovce, Kaluža
Doba realizácie: 11/2014-06/2015

Cieľom projektu bolo zníženie energetických nákladov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Kaluža a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov. V obci bolo inštalovaných 85 nových svietidiel a 22 vymenených svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami.

Realizáciou projektu sa zabezpečí komplexná rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci. Nová sústava využíva najmodernejšie technológie v podobe vysokoúčinných a úsporných svetelných zdrojov a svietidiel. Na rozdiel od predošlej spĺňa všetky parametre predpísané relevantnými normami a predpismi. Moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou má pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci, minimalizuje riziko výskytu kriminality a zvyšuje celkovú kvalitu života v obyvateľov obce Kaluža.

Oprávnené výdavky projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v Kaluži boli vo výške 208 790,88 €. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 198 351,34 €, náklady obce sú vo výške 10 439,54 €.

Riadiacim orgánom OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná  a energetická agentúra. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.opkahr.sk • www.siea.gov.sk • www.economy.gov.sk