Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Registrácia ubytovania štátnych občanov - odídencov

 28.03.2022

V súvislosti s riešením otázky týkajúcej sa náhrady výdavkov spojených s ubytovaním tzv. odídencov, bolo na zasadnutí Krízového štábu Okresného úradu Michalovce, konaného dňa 18.3.2022 prijaté odporúčanie pre obce a mestá, aby viedli evidenciu o ubytovaných „odídencoch“ na území danej obce/mesta.

Na obecný úrad je potrebné nahlásiť:

- mená a priezviská ubytovaných osôb,

- r. č. pridelené cudzineckou políciou SR,

- počet dospelých osôb, počet detí,

- dátum začiatku a dátum ukončenia ubytovania,

- presnú adresu, v ktorej sa poskytuje ubytovanie

- údaje o poskytovateľovi ubytovania.

Uznesením vlády SR č. 144 z 28.02.2022, vláda Slovenskej republiky schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2/ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Začiatok poskytovania dočasného útočiska je deň 1. 3. 2022 a dočasné útočisko je poskytované do 31.12.2022, ak vláda nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predlžení.

V zmysle zákona o azyle sa štátnym príslušníkom Ukrajiny, ktorí požiadali o poskytnutie dočasného útočiska vydá len potvrdenie o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. ( Rozhodnutie sa nevydáva)

Poskytovanie dočasného útočiska v zmysle zákona o azyle sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, u osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o azyl.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce