Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 •  

Registrácia odídencov

 01.04.2022

Dobrý deň,

v súvislosti s prijatou platnou právnou úpravou týkajúcou sa poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca Vás žiadame, aby ste ďalej nezasielali údaje o ubytovaných odídencoch na tunajší okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy, tak ako sme  Vás o to žiadali listom zo dňa 21.marca 2022.

V zmysle zákona č. 92/2022 Z. z. a nariadení vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z.  a č. 100/2022 Z. z.  príspevok poskytuje a vypláca oprávnenej osobe obec za splnenia zákonných podmienok.

 • Oprávnená osoba (ten, kto žiada o príspevok) je povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi  predložiť obci:


-          Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi (ďalej len Zmluva)
-          Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi (povinná príloha k Zmluve)
-          Kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ (povinná príloha k Zmluve)
-          Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca za konkrétny mesiac

 • Ministerstvo poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.
 • Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom.

Oznámenie Okresného úradu Michalovce, odbor živnostenského podnikania TU

Tlačivá

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi TU

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi TU

Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (fyzická osoba - obec) (NOVÉ) TU

Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (právnická osoba - obec) (NOVÉ) TU


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >
  Infoúrad

  Úradne hodiny

  V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu

  Územný plán obce

  Územný plán obce