SlovenskýEnglish

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

 15.08.2022

V prípade, že máte záujem o vyhlásenie rôznych druhov oznamov v miestnom rozhlase, tabuľka nižšie zobrazuje cenník poplatkov s ohľadom na typ vyhlásenia.

Názov poplatku Suma poplatku
Oznamy, podnikateľské aktivity
Relácie k jubileám
Smútočné oznamy

Poplatok môžete uhradiť v pokladni obecného úradu alebo prevodom IBAN. Text hlásenia môžete doručiť osobne na obecnú úrad, alebo zaslať mailom.


    Zoznam aktualít: