SlovenskýEnglish

Voľné pracovné miesto

 21.06.2021

Voľné pracovné miesto

Materská škola Stonožka v obci Kaluža príjme do zamestnania učiteľa/učiteľku.

Požadované vzdelanie:  stredné odborné vzdelanie pedagogického zamerania. 

Žiadosti uchádzačov spolu so životopisom je potrebné zaslať do 28.06.2021 na emailovú adresu: starosta@kaluza.sk, alebo doručiť osobne zriaďovateľovi MŠ - Obecný úrad Kaluža.

Ing. Marek Misár – Starosta obce Kaluža

Beáta Mihaľová – riaditeľka MŠ