Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Zámer predaja pozemku

 18.03.2022

Obec Kaluža na základe uznesenia 33/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

novovytvorená parcela č. 506/131 (ostatná plocha), KN-C s výmerou 347 m2, odčlenená z parcely 506/1, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 36183415-57/2006 zo dňa 31.5.2006, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 20.6.2006 pod číslom G1-246/2006, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 35/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

parcela č. 508/227 (ostatná plocha), KN-C s výmerou 497 m2, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >
Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce