Obec Kaluža

Multifunkčné ihrisko

Obec Kaluža zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu Multifinkčného ihriska.

Výzva na predloženie cenovej ponuky TU

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií TU

Príloha č. 2: Výkaz výmer s projektovou dokumentáciou TU 

Príloha č. 3: Čestné prehlásenie TU

V Kaluži, dňa 8. novembra 2017

 

Copyright © 2010 - 2017 Obec Kaluža. Všetky práva vyhradené
.

Kontakt

Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža

Telefón: 
+421 56 649 21 17

Fax:
+421 56 687 15 73

E- mail: urad@kaluza.sk