•  

Verené obstarávanie

Verejné obstarávanie k zákazke:  "Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža"

Prílohy k verejnému obstarávaniu:

Výzva na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2: Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky

Príloha č. 3: Zadanie / výkaz výmer

Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 5: Projektová dokumentácia

V prípade záujmu účasti a predloženia ponuky na predmetnú zákazku od záujemcov, ktorí sa o predmetnej zákazke dozvedeli prostredníctvom zverejnenia na webovej stránke obce, prosíme kontaktovať splnomocnenú osobu pre VO v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, aby sme predmetného záujemcu dopozvali (zaregistrovali) do súťaže, nakoľko súťaž je plne elktronická realizovaná v systéme ERANET.

 V Kaluži, 18. februára 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie k zákazke: Kaluža - letný bazén: "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a elektrických rozvodov v rekreačnom stredisku Kaluža.

Prílohy k verejnému obstarávaniu:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky

Príloha č. 3 Výkaz výmer (NN rozvody)

Príloha č. 3 Výkaz výmer (vonkajšie osvetlenie)

Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 5 Technická správa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby: „Zemplínska cyklomagistrála v katastri obce Kaluža.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Príloha č. 3 - Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Multifunkčné ihrisko

    Obec Kaluža zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu Multifinkčného ihriska.

    V Kaluži, dňa 8. novembra 2017

    Úradné hodiny

    Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
    Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
    Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
    Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
    Piatok: 08:00 - 12:00

    !!! Zmena stránkových hodín !!!

    Pondelok: 08:00 - 11:00
    Utorok: 08:00 - 11:00
    Streda: 08:00 - 11:00
    Štvrtok: 08:00 - 11:00
    Piatok: 08:00 - 11:00

    Platí do odvolania

    Fotogaléria

    Kalendár

    Kalendár zvozu odpadu

    Územný plán obce

    Územný plán obce