•  

Aktuality

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 16.10.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
1. v y h l a s u j e
voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a
2. u r ču j e
a) podľa § 20 ods. 2písm.a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 4. apríla 2020,
b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Úplné znenie rozhodnutia TU
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce